onsdag 18. august 2010

Retningslinjer for AdWords

Retningslinjene for AdWords har som hensikt å tjene målet til Google AdWords, nemlig suksess for annonsøren. Google mener at første steg er å levere uovertruffen brukeropplevelse.

Det fins 3 hovedkategorier for retningslinjer:
 1. Redaksjonelle og format-orienterte
 2. Innhold
 3. Lenker
Redaksjonelle og format-orienterte retningslinjer
 • Begrensinger til antall tegn og dimensjoner
 • Priser, avslag og gratistilbud må være tilgjengelig maksimalt 2 klikk unna landingssiden
Innholdsretningslinjer
 • Promotering av Gambling er begrenset til lover og regler i målrettet område og type innhold
 • Uakseptabel forretningsdrift definert av Adwords Terms & Conditions, som feks er forbudt ved norsk lov
Lenkeretningslinjer
 • Display URL og Destination URL må bruke samme domene.
 • Display URL innen samme ad group må bruke samme domene
 • Destination URL kan ikke innehold pop-ups, pop-unders, falske systembeskjeder eller andre vindu som automatisk åpnes når du besøker eller forlater landingssiden
 • Affiliate URLs kan ikke bruke sider som brukes for å telle klikk / som fungerer som en bro mellom klikkteller og faktisk landingsside
Dersom retningslinjer ikke overholdes, vil annonser ikke bli vist.

Annonser kan også få begrenset visning dersom de er Pending review-status. Da blir annonsene ikke vist i Innholdsnettverket eller Søkenettverket.

Alle annonser kategoriseres ift Family Status.
Det er 3 forskjellige kategorier:
 1. Family safe
 2. Non-family safe
 3. Adult
Kategorien blir satt ut i fra innhold på landingssiden og i annonsen.

Adult blir ikke vist
 • i enkelte land, som feks Tyskland, Kina, Korea og India.
 • på søkeord som ikke eksplisitt anses for å være adult-orientert
Non-family safe og Adult blir ikke vist
 • for brukere som har aktivert Safe Search filter
 • på enkelte sider og produkter i Google-nettverket som bare har valgt å vise Family safe annonser
 • Google sider / tjenester for noen typer annonser som bilde og video-annonser
Retningslinjer har ingen påvirkning på organiske treff.

Double serving policy... SKRIV MER OM DETTE

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar