onsdag 18. august 2010

Retningslinjer for AdWords

Retningslinjene for AdWords har som hensikt å tjene målet til Google AdWords, nemlig suksess for annonsøren. Google mener at første steg er å levere uovertruffen brukeropplevelse.

Det fins 3 hovedkategorier for retningslinjer:
 1. Redaksjonelle og format-orienterte
 2. Innhold
 3. Lenker
Redaksjonelle og format-orienterte retningslinjer
 • Begrensinger til antall tegn og dimensjoner
 • Priser, avslag og gratistilbud må være tilgjengelig maksimalt 2 klikk unna landingssiden
Innholdsretningslinjer
 • Promotering av Gambling er begrenset til lover og regler i målrettet område og type innhold
 • Uakseptabel forretningsdrift definert av Adwords Terms & Conditions, som feks er forbudt ved norsk lov
Lenkeretningslinjer
 • Display URL og Destination URL må bruke samme domene.
 • Display URL innen samme ad group må bruke samme domene
 • Destination URL kan ikke innehold pop-ups, pop-unders, falske systembeskjeder eller andre vindu som automatisk åpnes når du besøker eller forlater landingssiden
 • Affiliate URLs kan ikke bruke sider som brukes for å telle klikk / som fungerer som en bro mellom klikkteller og faktisk landingsside
Dersom retningslinjer ikke overholdes, vil annonser ikke bli vist.

Annonser kan også få begrenset visning dersom de er Pending review-status. Da blir annonsene ikke vist i Innholdsnettverket eller Søkenettverket.

Alle annonser kategoriseres ift Family Status.
Det er 3 forskjellige kategorier:
 1. Family safe
 2. Non-family safe
 3. Adult
Kategorien blir satt ut i fra innhold på landingssiden og i annonsen.

Adult blir ikke vist
 • i enkelte land, som feks Tyskland, Kina, Korea og India.
 • på søkeord som ikke eksplisitt anses for å være adult-orientert
Non-family safe og Adult blir ikke vist
 • for brukere som har aktivert Safe Search filter
 • på enkelte sider og produkter i Google-nettverket som bare har valgt å vise Family safe annonser
 • Google sider / tjenester for noen typer annonser som bilde og video-annonser
Retningslinjer har ingen påvirkning på organiske treff.

Double serving policy... SKRIV MER OM DETTE

Ugyldige klikk

Kilder for ugyldige klikk i Google AdWords kan være:
 • Repeterte manuelle klikk
 • Klikk fra roboter eller andre automatiske tjenester

Plutselig økning i klikk kan trigge undersøkelser, men kan også være pga:
 • Endring i konkurrents annonsering
 • Aktivering av annonser for Google Network
 • Sesong
 • Endring i bud
 • Høyere posisjon til annonse
 • Høyere relevans til annonse
Årsaker til at mange klikk kan komme fra samme kilde:
 • ISP som bruker samme IP på mange brukere
 • Bruksmønster til prissammenligningstjenester kan trigge samme bruker til å klikke flere ganger på samme annonse
Google jobber proaktivt og reaktivt for å forhindre ugyldige klikk.

Proaktivt:
 • Algoritmer som i sann-tid filtrerer ut ugyldige klikk
 • Kombinert analyse, manuell og automatisk vha algoritmer for å undersøke mistenkelige klikk-mønstre
Reaktivt:
 • Undersøkelser av klager meldt inn til Ad Traffic Quality Team
Hvordan kan du selv beskytte deg mot ugyldige klikk?
 • Optimaliser kontoen din slik at du isolerer deg fra å bli vist i irrelevante sammenhenger.
 • Bruk Google Analytics og auto-tagg kampanjene dine slik at du lettere kan se plutselige traffikøkninger.
 • Bruk Account reports og kjør Invalid Clicks Report for å se hvilke klikk du har fått som har blitt avdekket som ugyldige av Google
 • Følg med i Billing summary for rader kalt Adjustment - Click Quality, dette viser at steg 2 av proaktive tiltak har avdekket ugyldige klikk og dette har blitt kreditert kontoen.
Hvordan rapportere ugyldige klikk til Google
 1. Bruk Click Quality form eller det generelle skjemaet for å kontakte AdWords
 2. Oppgi kampanjenavn, annonsegrupper og søkeord som du mistenker
 3. Tidspunkt og dato for når de ugyldige klikkene skal ha blitt levert
 4. Data fra dine logger (webanalyse, feks Google Analytics eller LyrisHQ) som indikerer mistenkelige klikk
 5. Eventuelt hvor annonser i Innholdsnettverket ble vist (url)
 6. En beskrivelse av trender i logger eller rapporter som indikerte at ugyldige klikk kan ha blitt levert.
Det kan ta 3 til 5 arbeidsdager før Google responderer på klagen

Hvorfor lage denne bloggen?

Skal oppdatere min GAP-sertifisering og Google har høynet kravene. Trenger derfor å jobbe enda hardere for bestå og tenkte at en blogg som arbeidsmetode vil forenkle læringsprosessen og være til nytte for andre.